Du học Anh 2019:Vietint-Nguyễn Hải Đăng-Đại học Southampton-tiến sĩ

Du học Anh 2019:Vietint-Nguyễn Hải Đăng-Đại học Southampton-tiến sĩ
06/11/2019 - 13:24
Điều quan trọng nhất khi học Tiến sĩ đó là phải lựa chọn được supervisor, tức là người hỗ trợ mình trong suốt quá trình nghiên cứu." - Nguyễn Hải Đăng, tiến sĩ tương lai của đại học Southampton chia sẻ.

Đăng ký nhận mẫu thư xin học bổng

Hỗ trợ trực tuyến