Du học Anh 2019:Vietint-Tạ Thị Thắm-Đại học Leeds-học bổng 100%

Du học Anh 2019:Vietint-Tạ Thị Thắm-Đại học Leeds-học bổng 100%
06/11/2019 - 13:43
Bạn Tạ Thị Thắm là chủ nhân của 4 học bổng danh giá đến từ Anh quốc trong đó có 2 học bổng 100% của Đại học Leeds và Đại học Liverpool, học bổng 50% Đại học Essex và học bổng 25% Đại học Nottingham. Làm thế nào để có thể nhận được nhiều học bổng tại một quốc gia khó xin học bổng như Anh quốc. Hãy nghe những lời chia sẻ của bạn ấy trong quá trình săn học bổng cùng Vietint nhá.


 

Đăng ký nhận mẫu thư xin học bổng

Hỗ trợ trực tuyến