VietInt - Nhà tư vấn du học hàng đầu

Úc là quốc gia duy nhất nằm hoàn toàn trên lục địa, là nước lớn thứ 6 về diện tích đất liền, Gần 1/3 lãnh thổ Úc mang đặc trưng của vùng khí hậu nhiệt đới và 2/3 còn lại mang các nét của vùng khí hậu ôn đới. Lãnh thổ của Úc được chia ra làm 6 tiểu bang : Tiểu bang New South Wales, bang Western Australia, South Australia, Victoria, Queensland, Tasmania
Ngày Giờ Quốc gia Văn phòng Trường Đăng ký
Trường: Newcastle International College
Living allowance
Trường: Newcastle International College
Tuition fees
Trường: RMITUniversity, Melbourne, VA
$4000