Trần Thanh Hương - Queen's University Belfast, Anh

Trần Thanh Hương - Queen's University Belfast, Anh
31/08/2016 - 17:58

Nhờ quá trình chuẩn bị hồ sơ và thủ tục chu đáo, tôi đã có Visa du học chỉ sau 3 tuần. Cảm ơn Vietint đã giúp tôi thực hiện ước mơ du học của mình.

Đăng ký nhận mẫu thư xin học bổng