VietInt - Nhà tư vấn du học hàng đầu

Tại Anh, chương trình giáo dục bắt buộc sẽ bắt đầu cho toàn bộ học sinh từ 5 tuổi với bậc Tiểu học kéo dài 6 năm. Tương tự như Việt Nam, hầu hết trong chương trình Tiểu học, chỉ có một giáo viên duy nhất giảng dạy toàn bộ các môn học cho học sinh. Các em học sinh từ 5 tuổi trở xuống có thể tham gia chương trình Mẫu giáo nhưng không bắt buộc. Ở lứa tuổi lên 7, học sinh bắt đầu được dạy các môn học chính nhưng cũng được khuyến khích tham gia các môn ngoại khóa như Nghệ Thuật, Khoa học máy tính hay Âm nhạc.
Day Hour Nation Office School Register
16/11 10:30 Anh Vietint HN
04/03 16:00 Anh VP HCM
01/03 14:30 Anh VP HN
01/03 14:30 Anh VP HN
01/03 14:30 Anh VP HN
15/11 15:00 Anh Vietint HN
06/10 16:00 Anh VPHN
07/10 16:00 Anh VPHN
07/10 16:30 Anh VPHN
21/10 15:30 Anh VPHN
12/10 18:00 Anh vp HCM
10/10 10:00 Anh vp HCM
School: Bournemouth
£2,000
School: Derby
10%
School: University of East London
100%