Đăng ký nhận học bổng
Nhập ngày tháng năm sinh
Danh sách học bổng
Quốc gia Học bổng Bậc học Trường Giá trị Đăng ký
Anh UNIVERSITY OF LINCOLN Đại học UNIVERSITY OF LINCOLN 5000 GBP
Anh UNIVERSITY OF NOTTINGHAM Đại học UNIVERSITY OF NOTTINGHAM 20% - 100% học phí
Anh Sheffield Hallam University Đại học Sheffield Hallam University 50%
Anh University of Northampton Đại học University of Northampton 50% học phí
Anh International student Đại học Derby 10%
Anh Dean's Scholarships Đại học University of East London 100%
Úc University of Newcastle Postgraduate Research Scholarship (UNRS External) Đại học Newcastle International College Living allowance
Úc Australia Awards Endeavour Scholarships and Fellowships Đại học Newcastle International College Tuition fees
Úc Foundation Studies scholarship Đại học RMITUniversity, Melbourne, VA $4000
Úc International Postgraduate Research Scheme (IPRS) and La Trobe University Fee Remission Research Scholarship (LTUFRRS) Đại học La Trobe University, Melbourne, VA 100% tuition fees
Úc USC International Postgraduate Research Scholarship Đại học University of the Sunshine Coast, QL Annual course cost
Úc International Postgraduate Research Scholarships (IPRS) Đại học James Cook University, Townsville, QL Tuition fees + Living allowance
Úc Faculty of Education Tasmanian International Scholarship (TIS) Đại học University of Tasmania, Hobart, TAS 25% tuition fees
Úc ANU International University Scholarship Đại học Australia Nation University 100% tuition fees
Úc Honours Scholarship Đại học University of Western Sydney (UWS) $5,000
Úc Business PhD Scholarships Đại học University of Technology Sydney (UTS)
Úc Business Honours Scholarships Đại học University of Technology Sydney (UTS) $5,000
Úc International Postgraduate Research Scholarships (IPRS) Đại học The University of Sydney 100% tuition fees
Úc ydney Achievers International Scholarships (Undergraduate) Đại học The University of Sydney AUD$10,000
Úc Sydney Achievers International Scholarships (Postgraduate) Đại học The University of Sydney AUD$10,000
Úc Faculty of Architecture Dean's International Merit Scholarships Đại học The University of Sydney $1000
Úc Vice-Chancellor's International Scholarships Đại học Macquarie University, Sydney AUD$10,000
Úc Partial Tuition Scholarships Đại học University of Wollongong, NSW 25 % tuition fee
Úc University of Newcastle International Postgraduate Research Scholarships (UNIPRS) Đại học The University of Newcastle, NSW Tuition fees
Úc Division of Health Sciences undergraduate scholarships and grants Đại học University of South Australia, Adelaide, SA $1,000 - $15,000
Úc Division of Information Technology, Engineering and the Environment undergraduate scholarships and grants Đại học University of South Australia, Adelaide, SA $1,000 - $18,000
Úc Faculty of IT English Language Program Scholarship (for Vietnam students) Đại học Monash University, Melbourne, VA $5000
Úc Faculty of Information Technology International Merit Scholarship Đại học Monash University, Melbourne, VA $5,000 - $7,000
Úc Faculty of Information Technology International Merit Scholarship Đại học Monash University, Melbourne, VA $5,000 - $7,000
Úc Monash International Merit Scholarship Đại học Monash University, Melbourne, VA $10,000
Úc Monash International Leadership Scholarship Đại học Monash University, Melbourne, VA 100% tuition fees
Úc Undergraduate civil engineering scholarship Đại học La Trobe University, Melbourne, VA $20 000
Úc Australia Awards Scholarships Đại học The University of Queensland, Brisbane, QL 100% tuition fees + other expense
Úc Triple Crown Scholarship Đại học Queensland University of Technology (QUT), Brisbane, QL 25% tuition fees
Úc International Academic Excellence Award Đại học University of Technology Sydney (UTS) $ 2,000
Mỹ Freshman International Scholarships Đại học University of South Florida $2,000 - $51,000
Mỹ International Leadership Scholarships Đại học Murray State University $7,000 - $8,500
Mỹ ESL Scholarships Đại học Murray State University $2,000 - $4,000
Anh Alumni for Taught Master Đại học Swansea University £3000
Anh Vice Chancellor’s Award Đại học UCLAN £1500
Anh Bursaries Đại học UCLAN £1000
Anh Early payment Đại học UCLAN £300
Anh Political, Social and International Studies Đại học UEA £1000
Anh Norwich Business School Đại học UEA £8000
Anh MSc offer holder Đại học UEA £3000
Anh MSc offer holder Đại học UEA £3000
Anh orwich Business School International Scholarship Đại học UEA £5000
Anh MSc Brand Leadership Scholarships Đại học UEA £4000
Anh MSc offer holder Đại học UEA £3000
Anh Bursaries Đại học UEA £3000
Anh School of International Development Scholarships Đại học UEA £1000
Anh of International Development Scholarships Đại học UEA 100%
Anh Automatic scholarship UEA London Đại học UEA £3000
Anh Law school Đại học UEA 20%
Anh International Students Đại học West of England £1500
Anh Chancellor's Scholarship Đại học West of England 100%
Anh Global Student Scholarship Đại học West of England 100%
Anh Millennium Development Đại học West of England 100%

1 Paged

Đăng ký nhận mẫu thư xin học bổng

Hỗ trợ trực tuyến