University of Northampton

University of Northampton

Học bổng 50% khi du học tại Anh của trường Đại học Northampton dành cho các bạn sinh viên du học cùng Vietint 2018   

 Đại học Northampton là một trong số ít trường đại học được xếp hạng Vàng trong Khung chương trình giảng dạy xuất sắc (TEF), - một hệ thống được chính phủ Vương quốc Anh giới thiệu vào năm 2017 để đánh giá và giúp nâng cao chất lượng giảng dạy ở bậc đại học của các viện giáo dục đại học. Phong cách giáo dục của đại học Northampton tập trung vào việc chia sẻ kiến ​​thức, hỗ trợ sáng tạo và phấn đấu để tạo ra sự khác biệt tích cực sẽ thay đổi tương lai. Kết quả được đánh giá bằng cách so sánh kết quả học tập hay bằng cấp mà sinh viên đạt được với kết quả đầu vào trên thang điểm 10.


School of The Arts

- 99% sinh viên hài lòng chuyên ngành Art and Design (Complete University Guide, 2015)
- 96% sinh viên hài lòng chuyên ngành English (Complete University Guide, 2015)
- Xếp thứ 2 về mức độ hài lòng của sinh viên chuyên ngành Art and Design (Complete University Guide, 2015)
- Xếp thứ 10 về mức độ hài lòng của sinh viên chuyên ngành Drama, Dance and Cinematics  (Complete University Guide, 2015)
- Top 5 về mức độ hài lòng của sinh viên chuyên ngành English (Complete University Guide, 2015)
- Top 5 về mức độ hài lòng của sinh viên chuyên ngành Art (Guardian University Guide, 2015)
- Top 10 về mức độ hài lòng của sinh viên chuyên ngành Design and Craft (Guardian University Guide, 2015)
- Top 20  về mức độ hài lòng của sinh viên chuyên ngành Journalism, Publishing and PR (Guardian University Guide, 2015)  

northampton.-flag.jpg


Northampton Business School

- Top 20  về mức độ hài lòng của sinh viên chuyên ngành Hospitality, Leisure, Recreation and Tourism (Complete University Guide, 2015)
- Top 20  về mức độ hài lòng của sinh viên chuyên ngành Marketing (Complete University Guide, 2015)
- Top 20  về mức độ hài lòng của sinh viên chuyên ngành in Hospitality, Leisure, Recreation and Tourism (Complete University Guide, 2015)  

School of Social Sciences

- Top 20  về mức độ hài lòng của sinh viên chuyên ngành Social Policy (Complete University Guide, 2015)
- Top 20  về mức độ hài lòng của sinh viên chuyên ngành Sport Science (Guardian University Guide, 2015

School of Education

- Top 10 tại UK (Complete University Guide, 2015)
- Hợp tác với hơn  400  trường và cơ sở giáo dục tại Anh và thế giới
 
Danh tiếng vững chắc của trường về chất lượng giảng dạy cao, cơ hội tiến hành các nghiên cứu tầm cỡ quốc tế và đặc biệt chú trọng vào ứng dụng thực tế các khái niệm đã học giúp sinh viên có được các kỹ năng nghề nghiệp và cá nhân có giá trị là những lý do chính khiến trường Đại học Northampton được sinh viên nước ngoài yêu thích.

Đăng ký nhận mẫu thư xin học bổng

Hỗ trợ trực tuyến