Phân biệt các trường National University và Liberal Arts College

Phân biệt các trường National University và Liberal Arts College

National University (NU) và Liberal Arts College (LAC) đều là các mô hình giáo dục điển hình tại Mỹ dành cho bậc học sau phổ thông cơ sở, tuy nhiên về bản chất và định hướng giáo dục có những điểm đặc sắc rất riêng.


I - Những nét tương đồng giữa NU và LAC

- Cả National University (NU) và Liberal Arts College (LAC) đều là hệ đại học 4 năm tại Mỹ.
- Cả 2 hệ thống đều có chương trình đào tạo bậc đại học và cấp bằng cử nhân (Bachelor’s degree).
- Giá trị bằng cử nhân của NU và LAC có giá trị như nhau và đều được coi là bằng đại học.

Dù là học tập tại môi trường NU hay LAC, giá trị bằng cấp là tương tự nhau.
Dù là học tập tại môi trường NU hay LAC, giá trị bằng cấp là tương tự nhau.

II – Những điểm khác nhau giữa NU và LAC 

1. Tên gọi

* National University (NU)
- Phần lớn các trường NU có chữ University trong tên gọi của mình.
- Một số ít trường NU có chữ College trong tên gọi của mình.
- Các trường con và các trường kí túc (residential college) trong một NU cũng được gọi là College.

* Liberal Arts College (LAC)
- Phần lớn các LAC có chữ College trong tên gọi của mình.
- Một số ít các trường LAC có chữ University trong tên gọi của mình.

2. Mức độ phổ biến

Các trường NU được biết tới phổ biến ở cả Mỹ và các quốc gia trên thế giới nhiều hơn các trường LAC do số lượng sinh viên nhiều và các NU thường xuyên thực hiện và công bố các nghiên cứu khoa học của mình. Các trường LAC về bản chất là các trường tư nên có số lượng áp đảo và trải khắp các vùng, số lượng học sinh theo học đông đảo, các thủ tục nhập học khá đơn giản.

3. Tính chất của nhà trường

* National University (NU)
- Các NU có thể là trường tư nhân hoặc trường công lập.
Hầu hết các NU công lập được quản lý bởi chính quyền tiểu bang nên còn được gọi là đại học tiểu bang (state university).
- Theo thống kê năm 2010, tại Mỹ có 173 trường NU công lập và 103 trường NU tư nhân.

* Liberal Arts College (LAC)
- Hầu hết các LAC đều là trường tư.
- Theo thống kê năm 2010, tại Mỹ có 223 trường LAC tư nhân và 27 trường LAC công lập.

4. Vị trí địa lý

* National University (NU)
- Các NU thường ở trung tâm các thành phố lớn

* Liberal Arts College (LAC)
- Các LAC thường ở ngoại ô các thành phố hoặc ở các thị trấn, vùng ngoại thành và các thành phố nhỏ.

5. Chi phí

* National University (NU)
- Các NU tư nhân có học phí từ 40.000$ – 50.000$ cho tất cả các học sinh.
- Các NU công lập có học phí từ 10.000$ – 15.000$ cho học sinh trong bang (in-state) và 30.000$ – 35.000$ cho học sinh ngoài bang (out-of-state).

* Liberal Arts College (LAC)
- Các LAC có học phí từ 40.000$ – 50.000$ cho tất cả các học sinh.

6. Hỗ trợ tài chính

* National University (NU)
- Hầu hết các trường NU chỉ cung cấp merit-based scholarship và không cung cấp need-based financial aid cho học sinh quốc tế, trừ những trường NU tư nhân đứng đầu, vì phần lớn ngân sách được đầu tư vào nghiên cứu.

* Liberal Arts College (LAC)
- Các trường LAC cung cấp cả merit-based scholarship và need-based financial aid cho học sinh quốc tế, và có quỹ hỗ trợ tài chính lớn hơn nhiều so với quỹ của các trường NU.

7. Chương trình học tập

* National University (NU)
- Chương trình học tập trung vào kiến thức và kĩ năng chuyên môn cho những ngành nghề cụ thể, song song với chương trình giáo dục liberal arts.
- Các NU có nhiều ngành học và khóa học đa dạng, phục vụ cho nhiều lĩnh vực khác nhau, trong đó các ngành học liên quan đến các ngành nghề cụ thể, và có những trường chuyên về các lĩnh vực khác nhau.
- Các ngành khoa học tự nhiên và khoa học kỹ thuật có chương trình chuyên sâu, nâng cao, đi cùng với nghiên cứu và thí nghiệm
- Hầu hết các trường NU có chương trình giáo dục sau đại học, ví dụ như chương trình đào tạo bằng Master, bằng Doctorate, hoặc bằng chuyên ngành, chủ yếu nhấn mạnh vào nghiên cứu thực tiễn.
- Một số NU như Harvard, Yale có trường con dành riêng cho giáo dục bậc đại học.

* Liberal Arts College (LAC)
- Chương trình học tâp trung vào chương trình giáo dục liberal arts nhiều hơn chương trình ở NU.
- Các ngành học và khóa học ở LAC khong nhiều và đa dạng như ở NU. Phần lớn các LAC không có các ngành khoa học kĩ thuật và các ngành liên quan đến nghề cụ thể.
- Các ngành khoa học tự nhiên ở LAC không chuyên sâu và kết hợp nghiên cứu nhiều như ở NU.
- Hầu hết các trường LAC không có chương trình giáo dục sau đại học
- Hình thức tổ chức lớp học của các trường LAC cũng đặc biệt khi chỉ tập trung tương tác giữa sinh viên và giáo sư đứng lớp. Lớp học khuyến khích việc trao đổi liên tục giữa hai bên để cùng thảo luận, giải quyết các vấn đề của bài học. Ngược lại với các trường NU, tại trường LAC, các giáo sư thường giành nhiều thời gian giảng dạy tại lớp hơn so với việc nghiên cứu.


8. Môi trường học tập

* National University (NU)
- Các NU tập trung nhiều nguồn lực vào nghiên cứu khoa học và giảng dạy bậc cao học.
Tỉ lệ giáo viên/ sinh viên là 1/30 đến 1/200.
- Tương tác 1:1 và quan hệ các nhân giữa giảng viên và sinh viên khá hạn chế.
- Một số lớp học được giảng dạy bởi các trợ giảng của giáo viên, thường là các sinh viên cao học.
- Giáo viên ở NU có nhiều kinh nghiệm nghiên cứu và làm việc trong các lĩnh vực chuyên môn.
- Du học sinh có nhiều cơ hội tham gia vòa các dự án nghiên cứu cùng với giáo viên.
- Các trường NU có cơ sở vật chất phát triển cho việc nghiên cứu như nguồn vốn dồi dào, thư viện lớn, phòng thí nghiệm với nhiều thiết bị hiện đại.
- Một số trường đại học có quy mô như NU nhưng có môi trường giáo dục bậc đại học giống như một trường LAC. Ví dụ như Harvard University, University of Chicago.
- Các lớp học của các trường NU tùy thuộc vào số lượng và nhu cầu của học sinh. Tổ chức lớp học của các trường NU cũng khá đặc thù với việc tương tác giữa 3 bộ phận: Sinh viên (Student) - Trợ giảng (Teaching Assistant) và các Giáo sư (Professor), chủ yếu sinh viên sẽ được giảng qua các trợ giảng, các giáo sư ngoài nhiệm vụ nghiên cứu tại lớp thì còn có nhiệm vụ đưa ra các đề tài lớn (Assignment) cho sinh viên vào cuối khóa, giải đáp thắc mắc cho sinh viên và thực hiện việc chấm thi cuối môn.

Mô hình lớp học của các trường NU - National University.
Mô hình lớp học của các trường NU - National University


* Liberal Arts College (LAC)
- Các trường LAC tập trung nhiều nguồn lực vào việc giảng dạy bậc đại học.
- Tỉ lệ giáo viên/ sinh viên là 1:20 – 1:30.
- Tương tác 1:1 và quan hệ cá nhân giữa giảng viên và sinh viên rất tốt.
- Tất cả các lớp học đều được giảng dạy bởi chính giáo viên toàn thời gian của trường.
- Giáo viên ở LAC thường không có nhiều kinh nghiệm nghiên cứu và làm việc trong các lĩnh vực chuyên môn vì họ dành nhiều thời gian cho việc giảng dạy hơn.
- Các trường LAC không có nhiều cơ sở vật chất cho việc nghiên cứu bằng các trường NU.
- Sinh viên không có nhiều cơ hội tham gia vào các dự án nghiên cứu cùng với giáo viên.
Hình thức tổ chức lớp học của các trường LAC cũng đặc biệt khi chỉ tập trung tương tác giữa sinh viên và giáo sư đứng lớp. Lớp học khuyến khích việc trao đổi liên tục giữa hai bên để cùng thảo luận, giải quyết các vấn đề của bài học. Ngược lại với các trường NU, tại trường LAC, các giáo sư thường giành nhiều thời gian giảng dạy tại lớp hơn so với việc nghiên cứu.

Khác với các trường NU, tại các trường Liberal Arts College, sự tương tác giữa giáo sư giảng viên và sinh viên được khuyến khích ở mức cao nhất.
Khác với các trường NU, tại các trường Liberal Arts College, sự tương tác giữa giáo sư giảng viên và sinh viên được khuyến khích ở mức cao nhất.

Đăng ký nhận mẫu thư xin học bổng

Hỗ trợ trực tuyến