Lịch gặp các trường

Ngày Giờ Quốc gia Văn phòng Trường Đăng ký
12/07 09:30 Anh VP HN GREENWICH, UNIVERSITY OF
13/07 14:00 Anh VP HN UNIVERSITY OF LEEDS
18/07 14:00 Anh VPHN LINCOLN, UNIVERSITY OF
19/07 09:30 Anh VP HN HULL, UNIVERSITY OF
26/07 10:00 Anh VP HN NOTTINGHAM, THE UNIVERSITY OF
16/08 10:00 Mỹ VP HN STUDY GROUP US
15/08 11:00 Anh VP HN University of Strathclyde

Đăng ký nhận mẫu thư xin học bổng

Hỗ trợ trực tuyến