Lịch gặp các trường

Ngày Giờ Quốc gia Văn phòng Trường Đăng ký
10/05 16:00 Anh VP HN WESMINSTER, UNIVERSITY OF
07/05 16:00 Anh VP HCM WESMINSTER, UNIVERSITY OF
23/03 10:00 Anh VP HN OXFORD BROOKES UNIVERSITY
21/03 15:30 Anh VP HCM GREENWICH, UNIVERSITY OF
20/03 16:00 Anh VP HCM SOUTHAMPTON, UNIVERSITY OF
20/03 11:00 Anh VP HCM ESSEX, UNIVERSITY OF
19/03 14:00 Anh VP HCM QUEEN'S UNIVERSITY BELFAST
15/03 11:10 Mỹ VP HCM INTO
14/03 10:00 Anh VP HN GREENWICH, UNIVERSITY OF
14/03 16:00 University of Lincoln VP HN LINCOLN, UNIVERSITY OF
13/03 15:30 Anh VP HN BANGOR UNIVERSITY
13/03 11:15 Anh VP HN SHEFFIELD HALAM UNIVERSITY
12/03 13:00 Anh VP HCM LINCOLN, UNIVERSITY OF
13/03 14:00 Anh VP HCM
09/03 10:00 Anh VP HCM BANGOR UNIVERSITY
09/03 09:00 Anh VP HN CENTRAL COLLEGE NOTTINGHAM
08/03 09:30 Anh VP HN BIRMINGHAM CITY UNIVERSITY
08/03 09:00 Anh VP HCM SHEFFIELD HALAM UNIVERSITY
08/03 11:05 Anh VP HCM GLOUCESTERSHIRE , UNIVERSITY OF
07/03 15:30 Anh VP HCM UNIVERSITY OF EAST ANGLIA
27/09 10:30 Anh VP HN SHEFFIELD HALAM UNIVERSITY
03/10 09:00 Anh VP HCM BANGOR UNIVERSITY
04/10 10:00 Anh VP HN BANGOR UNIVERSITY
02/10 10:00 Anh VP HCM SOUTHAMPTON, UNIVERSITY OF
02/10 16:30 Anh VN HN LIVERPOOL JOHN MOORES UNIVERSITY
28/09 10:00 Anh VP HN QUEEN'S UNIVERSITY BELFAST
01/08 10:30 Anh VP HCM NOTTINGHAM TRENT UNIVERSITY
07/08 10:00 Anh VP HCM NOTTINGHAM, THE UNIVERSITY OF
04/08 10:00 Anh VP Hà Nội NOTTINGHAM, THE UNIVERSITY OF
27/07 10:00 Anh VP Hà Nội NOTTINGHAM TRENT UNIVERSITY
15/06 10:00 ANH VP HCM ESSEX, UNIVERSITY OF
12/06 16:00 ANH VP Hà Nội ESSEX, UNIVERSITY OF
09/06 16:00 ANH VP HCM KAPLAN INTERNATIONAL COLLEGES
06/06 15:30 ANH VP Hà Nội QUEEN'S UNIVERSITY BELFAST
05/06 15:00 ANH VP HCM GREENWICH, UNIVERSITY OF
05/06 11:00 ANH VP HCM QUEEN'S UNIVERSITY BELFAST

Đăng ký nhận mẫu thư xin học bổng

Hỗ trợ trực tuyến