Lịch gặp các trường

Ngày Giờ Quốc gia Văn phòng Trường Đăng ký
09/03 15:30 UK VP HCM UNIVERSITY OF EAST ANGLIA
08/03 10:00 UK VP HCM OXFORD INTERNATIONAL
03/03 13:30 UK VP HCM GLOUCESTERSHIRE , UNIVERSITY OF
05/03 10:00 UK VP HN MANCHESTER METROPOLITAN UNIVERSITY
28/02 10:00 Canada VP HN Kamloops School District 73
04/03 14:00 UK VP HCM MANCHESTER METROPOLITAN UNIVERSITY
09/03 13:00 UK VP HCM UNIVERSITY OF NOTTINGHAM
10/03 10:00 UK VP HCM LINCOLN UNIVERSITY
17/02 15:30 Mỹ VP HCM Shorelight
24/02 10:30 Canada VP HCM KPU - Kwantlen Polytechnic University
18/02 10:30 Mỹ-Canada VP HCM Educatius
14/02 15:00 UK VP HCM STUDY GROUP
14/02 10:00 Canada VP HCM ICEAP
10/02 16:00 Canada VP HCM Lakehead University
10/02 09:00 Mỹ VP HCM Full Sail University

Đăng ký nhận mẫu thư xin học bổng

Hỗ trợ trực tuyến