Lịch gặp các trường

Ngày Giờ Quốc gia Văn phòng Trường Đăng ký
13/12 10:30 Anh VP HN ST ANDREW’S CAMBRIDGE COLLEGE
07/12 10:00 Anh VP HN COVENTRY UNIVERSITY
26/11 09:30 Anh VP HN HUDDERSFIELD, UNIVERSITY OF
16/11 14:30 Anh VP HCM BIRMINGHAM CITY UNIVERSITY
19/10 11:00 Anh VP HN BANGOR UNIVERSITY
09/10 10:00 Canada VP HN Lambton College of Applied Arts and Technology
04/10 14:00 Anh VP HN University of Strathclyde
03/10 14:30 Anh VP HN SHEFFIELD, THE UNIVERSITY OF
03/10 11:30 Anh VP HN SOUTHAMPTON, UNIVERSITY OF
02/10 14:00 Anh VP HN NORTHAMPTON, UNIVERSITY OF
27/09 15:30 Anh VP HN BRIGHTON, UNIVERSITY OF
21/09 13:30 Anh VP HN OXFORD INTERNATIONAL
21/09 11:30 Anh VP HN GREENWICH, UNIVERSITY OF
21/09 14:30 Mỹ VP HN NAVITAS
23/10 14:00 Anh VP HCM BANGOR UNIVERSITY
12/10 14:00 Mỹ VP HCM Saint Leo University
25/09 15:00 Anh VP HCM BRIGHTON, UNIVERSITY OF
11/09 09:30 Mỹ VP HCM INTO
25/09 10:00 Anh VP HCM GREENWICH, UNIVERSITY OF
25/09 09:00 Anh VP HCM HUDDERSFIELD, UNIVERSITY OF
22/09 09:00 Anh VP HCM NORTHAMPTON, UNIVERSITY OF
24/08 14:00 Canada VP HCM FANSHAWE COLLEGE
24/08 16:00 Mỹ VP HCM Laureate International University
20/08 14:00 Anh VP HCM UNIVERSITY OF EAST ANGLIA
16/08 10:00 Mỹ VP HN STUDY GROUP US
15/08 11:00 Anh VP HN University of Strathclyde
26/07 10:00 Anh VP HN NOTTINGHAM, THE UNIVERSITY OF
13/07 14:00 Anh VP HN UNIVERSITY OF LEEDS
12/07 09:30 Anh VP HN GREENWICH, UNIVERSITY OF
19/07 09:30 Anh VP HN HULL, UNIVERSITY OF
18/07 14:00 Anh VPHN LINCOLN, UNIVERSITY OF

Đăng ký nhận mẫu thư xin học bổng

Hỗ trợ trực tuyến