Pre-Departure Uk & Australia 2019 "Here We Come"

PRE-DEPARTURE UK & AUSTRALIA 2019 "HERE WE COME"
20/08/2019 - 16:04
Chương trình được xem như là một ngày hội giao lưu, trao đổi, chia sẻ những trải nghiệm sống & học tập thực tế của anh chị cựu du học sinh đến các bạn sinh viên, cũng như cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp.

Đăng ký nhận mẫu thư xin học bổng

Hỗ trợ trực tuyến